Què fem? > Recollida d’informació i Cens d’activitats econòmiques

Recollida d’informació &
Cens d’activitats econòmiques

Recollim, classifiquem i georeferenciem les dades del comerç urbà, empreses i polígons industrials.

Recollim la informació sobre el terreny i la mantenim amb actualitzacions periòdiques.

planol.info