Què fem? > Serveis Smart Geo

Serveis Smart Geo

Publiquem i analitzem dades provinents de xarxes de sensors o «smart grids».

Per exemple: fluxos de trànsit de vehicles, ocupació de les places d'aparcament i zones blaves, etc.

planol.info