Què fem? > Roadroid

Roadroid

Roadroid ofereix una aplicació per smartphones Android per monitoritzar les condicions dels carrers, i un mapa a la pàgina web amb marcacions de color per mostrar els resultats.

L'aplicació utilitza sensors incorporats del telèfon, càmera i GPS. L'anàlisi d'aplicació proporciona 100 senyals per segon (100 Hz) per definir la qualitat de les carreteres segons quatre nivells;
verd = bona, groc = satisfactori, vermell = insatisfactori, negre = dolent.

Després d'iniciar sessió a la pàgina principal, els usuaris poden aprofundir en les dades i monitor, pla o seguiment de manteniment de carreteres. Roadroid proporciona una visió del panorama actualitzat de qualitat de les carreteres.

Mitjançant la generació de mesures precises i grans quantitats de dades, el sistema Roadroid proporciona estadístiques fiables de camp d'una manera inigualable per altres mètodes. També crea oportunitats úniques de guia de ruta i per evitar els mals trams.

Roadroid té rellevància tant als països desenvolupats - per a seguiments de contractes basats en el rendiment - com també en els països en desenvolupament, ja que permet una potent solució per als problemes de manteniment de carreteres. La infraestructura viària és una condició bàsica per a possibilitar el creixement, la democràcia, la salut i l'educació en un país. Roadroid és una excel·lent eina per obtenir una visió completa de la situació i també per donar seguiment a les accions, no per rés el Banc Mundial es un dels fundadors formals.

planol.info